lördag 29 december 2007

Sena tåg dyrt för samhället.

Var tionde tåg håller inte tiden och det är dyrt för samhället. Mycket dyrare än vad man tidigare har trott. Enligt en undersökning som WSP har gjort på uppdrag av Banverket är den samhällsekonomiska kostnaden för tågförseningarna DRYGT EN MILJARD om året.

I undersökningen har resenärer i Mälardalen fått uppskatta värdet på tågförseningarna, vilket har ökat den beräknade förseningskostnaden från 184 till 1 000 kronor per person och timme.

Jonas Eliasson, professor i Transportsystemsanalys på KTH, som varit med och gjort undersökningen, säger till Svenska Dagbladet att resultatet kommer att leda till en omfördelning av investerings- och åtgärdsmedlen.

Det blir med andra ord viktigare att komma fram i tid än att förkorta restiderna.

Inga kommentarer: