fredag 10 augusti 2007

Över en timme

Tåget hem var över en timme försenat idag. Det innebär att jag kan skicka in en lapp till SJ och be om ersättning i form av vouchers. Så kallad "restidsersättning".

Anledningen till att tåget var sent var att det var trasigt. De hade fått stänga av elen i halva tåget. Det är ganska mycket på X2000 som är beroende av el. Det viktigaste är kanske luftkonditioneringen, men det är annat också som man kanske inte direkt tänker på. Dörrarna, till exempel, funkar inte utan el. Varken de ut från tåget eller mellan vagnarna. Tyst avdelning var i och med det inte tyst över huvud taget. Inte heller radioanläggningen fungerar utan el så det gick inte att stänga ut ljuden med hjälp av radio.

Lamporna behöver också el. Det blev väldigt mörkt när vi åkte genom tunnlar. Det tyckte de danska ungdomarna var spännande, så de skrek lite extra högt då.

Inga kommentarer: