måndag 23 juli 2007

va?


Temperatur uppmätt av sj X2000 i Norrköping i juli månad...

Inga kommentarer: